Fem dagar av nordiska möten 3 - 7 juni 2014

År 2014 kan Nordens länder se tillbaka på 200 år av fredliga relationer. Detta kommer att firas under fem dagar i juni 2014 genom Mötesplats Norden, en framåtblickande plattform för gränsöverskridande samhällsdiskussion. Vid sidan av seminarier och föreläsningar, som bl a riktar sig mot nordiska beslutsfattare och sakkunniga, anordnas också kulturevenemang och festligheter som vänder sig till den breda allmänheten. Se hela programmet i Kungälv 3 - 7 juni här!

I samband med fredsmanifestationen uppmärksammas också Norges grundlag, Europas äldsta, som antogs den 17 maj 1814 vid Eidsvoll - en viktig milstolpe i Nordens demokratiska utveckling. Kungälv i Bohuslän, en gång Norges viktigaste stad, står 2014 värd för Mötesplats Norden, ett arrangemang som också är en del av Norges officiella Grunnlovsjubileum.

Kungälv - världens mest nordiska plats!

Tusenåriga Kungahälla omtalas redan i de isländska sagorna. Här, i Norges gamla huvudstad, kan alla nordiska länder finna viktiga delar av sin egen historia. Vid Göta Älvs mynning möttes länge rikena Danmark-Norge och Sverige-Finland. Redan år 1101 träffades makthavare här för den första dokumenterade gränsdragningen i Norden.

Ända fram till 1658 var ointagliga Bohus fästning ett viktigt centrum för den danska kungamakten.
På det närbelägna Fontin-berget, varifrån dansk-norska styrkor 1678 utsatte Bohus fästning för det värsta bombardemanget någonsin, grundades Nordiska folkhögskolan 1947 som en symbol för nordisk fred och sammanhållning.

2014-05-29: Kungahälla - Nordens Mecka! Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 sände idag ett förväntansfullt program om Kungälv och Mötesplats Norden - lyssna här! Det finns ännu biljetter kvar för att lyssna på Gunnar Wetterberg.

2014-05-16: Försvarsminister Karin Enström deltar i Försvarsform på biografen Trappan den 4 juni kl 13.00-17.45. Temat för diskussionen är nordiskt försvarssamarbete. 
Biljetter till Försvarsforum har nu släppts och bokas via biografen Trappans hemsida.

2014-04-14: Norges ambassadör i Sverige, Anne K. Lund, kommer att delta i den högtidliga fredsmanifestationen som avslutar Mötesplats Norden. Den 7 juni är ett symboliskt datum; denna dag 1905 sade norrmännen ensidigt upp unionen mellan Sverige och Norge. Upplösningen blev dock fredlig.

2014-04-13: I samband med Danmarks Grundlovsdag den 5 juni föreläser Danske Banks chefsekonom Roger Josefsson om hur den nordiska ekonomiska modellen står sig i en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld.

2014-04-01: April, april. Göteborgs symfoniker - en av världens äldsta orkestrar? Läs om den norske forskaren Sverre Bøyebaags häpnadsväckande slutsatser - orkestern kan spåra sina rötter till år 1414, i samband med ett prinsessdop på Bohus fästning. Så gick det till - eller också inte... Men att orkestern framträder den 7 juni under Mötesplats Norden, det är helt sant.

2014-02-09: Ett historiskt sammanträffande - den siste svenske soldaten som dog 1814 kom från Kungälv, samma ort som högtidlighåller 200 år av fred 2014! Läs artikel här.

2014-01-24: Nordiska Rådet beslutade under sin session i Köpenhamn 21-22 januari att bjuda in till ett ministermöte om infrastruktur och transporter i Norden. Rundabordssamtalet skall genomföras i Kungälv den 4 juni under Mötesplats Norden.

2013-12-04: Nordiska Rådet har fattat beslut om att förlägga ett presidiemöte till Kungälv 3 - 4 juni 2014, med tillfälle till publik och medial diskussion om det nordiska samarbetet i nutid och framtid.

2013-10-13: Hur stark är egentligen den nordiska tanken och vår vilja att värna den? Ledare i Göteborgs-Posten som också berättar om det kommande firandet i Kungälv: "Hur kul är Nordiska Rådet?"  

2013-09-02: Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Allmänna Försvarsföreningen och Försvarsutbildarna kommer att arrangera Försvarsforum i Kungälv 2014 i syfte att sprida kunskap om nordiskt försvarssamarbete och vad som kan åstadkommas inom överblickbar tid.

2013-06-18: INTERREG-projektet The Scandinavian 8 million city kommer att bjuda in nordiska beslutsfattare till Kungälv 2014 för att presentera projektets resultat beträffande infrastruktur för transporter längs korridoren Oslo - Köpenhamn, där bl a världens näst högsta koncentration av högskolor finns.

2013-03-06: Beslut i Stortingets Arbeidsutvalg for Grunnlovens 200-årsjubileum. Mötesplats Norden är nu en del av Norges Grunnlovsjubileum, det enda helsvenska arrangemanget!

Sveriges Nationalorkester ger en utomhuskonsert i fredens och Nordens tecken den 7 juni 2014! Medverkar gör körer från musikhögskolor i Norden.

2012-10-22: Mötesplats Norden - ett av Västsveriges 100 bästa initiativ! Länk till Västsvenska Handelskammaren.

Ett urval av medverkande:

Göteborgs Symfoniker
Sveriges Nationalorkester

Nordiska Rådets presidium och näringsutskott

Lars Bäckström
Landshövding

Sverre Diesen
F d försvarschef, Norge

Per Eckerdal
Biskop, Svenska kyrkan

Stefan Edman
Miljödebattör

Karin Enström
Försvarsminister

Emmelie de Forrest
Artist

Gunnar Gunnarsson
Islands ambassadör

Anneli Hultén
Kommunalråd Göteborg

Sverre Jervell
Diplomat

Roger Josefsson
Chefsekonom, Danske Bank

Pia Kinhult
Regionråd Skåne

Britt-Marie Mattsson
Journalist

Kent Nagano
Dirigent

Bo Lidegaard
Chefredaktör Politiken

Anne K. Lund
Norges ambassadör

Helena Paparizou
Artist

Alexander Rybak
Artist

Elisabeth Skarsbø Moen
Journalist och författare

Vibeke Storm Rasmussen
Region Hovedstaden

Jenny Sanner Rooskvist
Nordenkorrespondent SR

Alexander Rybak
Artist

Bodil Tingsby
Kommunkationschef
Nordiska rådet/ministerrådet


Heli van der Valk
Finlands generalkonsul

Gunnar Wetterberg
Nordendebattör m m

Per Westerberg
Talman, Sveriges Riksdag