Villkor för arrangörer

Bohus fästning (Bagahus AB) är samordnare för Mötesplats Norden. Varje arrangör är själv ansvarig för programinnehåll och agenda för respektive programpunkt, den översiktliga informationen läggs ut på denna hemsida, där det sammanhållna programmet för Mötesplats Norden finns. Vi länkar gärna till ytterligare information på arrangörers egna hemsidor och andra kanaler.

Informationen uppdateras löpande och ändringar/uppdateringar sker per e-post till pether.ribbefors (a) kungalv.se

Under januari och februari 2014 kommer respektive arrangemang att paras ihop med lämplig lokal, utifrån behov och önskemål. Huvudarena för större möten och seminarier är Nordiska Folkhögskolan, men det finns också kompletterande alternativ, se flikar under "för arrangörer" (kompletteras under jan/feb 2014). Olika villkor gäller för olika lokaler, i samband med lokalplaneringen kommer också eventuella kringarrangemang och detaljvillkor att bekräftas med varje arrangör.

Värdorganisationerna bakom Mötesplats Norden ansvarar för att marknadsföra hela det övergripande programmet till lokala, regionala, svenska och nordiska aktörer/målgrupper. Särskilda marknadsföringsaktiviteter kan eventuellt erbjudas, efter särskild överenskommelse.

Respektive arrangör ansvarar själv för riktade inbjudningar som gäller egna programpunkter. Detsamma gäller eventuella anmälningsprocedurer, ackreditering, avbockning, sittplatsreservation och liknande möteshantering.

Respektive arrangör ansvarar själv för kostnader och adminstration kring resor, övernattning, förtäring och eventuella arvoden för samtliga deltagare och medverkande.