Här hittar du alla programpunkter för Mötesplats Norden 3 - 7 juni 2014!
Programmet listar såväl aktiviteter för särskilt inbjudna som de händelser som vänder sig
till en bred allmänhet, det framkommer av informationen vad som gäller för respektive aktivitet.
Programpunkterna uppdateras löpande!


Tisdag 3 juni 2014 - Från krig till nordiskt samarbete

Onsdag 4 juni 2014 - Norden och omvärlden (officiell invigning)

Torsdag 5 juni 2014 - Gemensamma band


Fredag 6 juni 2014 - Folkfest på Fästningsholmen (Sveriges nationaldag)


Lördag 7 juni 2014 - Freden och Grunnloven 200 år