Tisdag 3 juni: Fredligt nordiskt samarbete.

Arrangemang som endast riktar sig till inbjudna

Presidiemöte Nordiska Rådet, dag 1
www.norden.org

Ko
ntaktperson: Bengt Ohlsson
E-post: bengt.ohlsson@riksdagen.se
Tel: 0708-17 65 06

08.30 - 12.15
Sommarmöte med Nordiska rådets näringsutskott


Kontaktperson: Johan Lindblad
E-post: jol@norden.org
Tel: +45 24 69 94 51

13.15 - 15.30 Rundabordsamtal
om Förbundsstaten Norden

2010 fick SACOs samhällspolitiska chef Gunnar Wetterberg i uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna och Nordiska rådets presidium att vidareutveckla sina tankar om en Nordisk Förbundsstat.

Resultatet blev Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets årsbok 2010, ”Förbundsstaten Norden” Efter bokens publicering och en påföljande nordisk opinions-undersökning som visade att 42% av Nordens befolkning är positiv till idén, har också många politiker öppet uttalat sitt stöd för själva grundtanken.

För att ta pulsen på det politiska intresset för frågan arrangeras ett rundabordssamtal, med parlamen-tariker från samtliga nordiska länder och partigrupper Temat för samtalet är ”Kan vi på tvärs av partigränser och länder lyfta frågan om en Nordisk Förbundsstat?” Samtalet förs bakom lyckta dörrar under ledning av en opartisk mötesordförande , men avslutas med ett pressmöte.

Arrangör: Nätverket Forum Norden
Kontaktperson: Johan Lindblad
E-post: skandinavist@gmail.com

Tel: +45-24699451

Publika arrangemang
med föranmälan

9.00 - 12.00 SAMER
rättegångar och gruvor i norr: om ett urfolks rättig-heter och identitet.


Arbetsgruppen SAMER, URFOLK, VETENSKAP ger såväl historiska som nutida bakgrunder till relationerna mellan samer och den svenska nationalstaten. Hela programmet hittar du här.

1.Kort insteg om de senaste markrättegångarna i norr:
Professor Bo Andersson och advokat Karl Larsson

2. Rättegångarna om renbetesmark samt om samernas protester mot exploatering av mineraler och gruvbrytning: hur blev det så här?
Advokaterna Karl Larsson ,Camilla Wikland och Lars Melin

3.Kort historisk bakgrund.
Fil lic. i statsvetenskap Rolf Sjölin.

4. Ett urfolks språk och kulturyttringar.
Adjunkt, forskare Johannes Marainen.

5. Identiteten och makten, utsattheten och anständigheten.
Universitetslektor Bo Claesson och professor Bo Andersson

6. Paneldebatt med publikmedverkan
Ordförande: Bo Andersson

Lokal: Nordiska folkhögskolan, hörsalen

Arrangörer:
Nordiskt informationskontor samt redaktionskommittén för arbetsgruppen Urfolk, Samer & Vetenskap

Kontaktperson: Bo Ernstson
E-post: bo.ernstsson@norden.se
Tel. 031- 711 58 68

eller Rolf Sjölin
E-post: rolf.sjolin@swipnet.se
Tel. 0321- 711 55, 0731-82 30 56,

18.00 Invigning av besökscentrum Fästningsholmen, Färjevägen 3 i Kungälv. 
Vernissage "Mellan oss ligger havet" med Rósanna Ingólfsdóttir Wleding. Ása Adalstensdóttir från Nordiska folkhögskolan bjuder på isländska visor. 

Publika arrangemang
utan föranmälan

Bohus fästning öppen för besök
Guidningar enligt schema.

loading...

14.00 Debatt om medias bild av det nordiska samarbetet
 
Omvärldens intresse för Norden har blivit allt större de senaste åren. Trots detta anser många nordbor att Norden och det nordiska samarbetet är mossigt och ointressant. Vi vill i en paneldebatt utmana denna bild tillsammans med ett antal framt-rädande mediapersonligheter och politiker. Frågan för debatten är ”Hur gör man spännande och intressant journalistik av nordisk konsensus?”.

Medverkande
Jenny Sanner Roosqvist, Nordenkorrespondent Sveriges Radio
Bo Lidegaard, chefredaktör Politiken 
Matts Lindqvist, Hufvudstadsbladet 
Elisabeth Skarsbø Moen, tidigare Debattredaktör Verdens Gang   
Hans Wallmark (M), vice president Nordiska rådet, tidigare ledarskribent

Moderator är Bodil Tingsby, kommunikationschef för det nordiska samarbetet.

Lokal: Nordiska Folkhögskolan, hörsalen i huvudbyggnaden

Arrangörer: Nordiska Rådet, Nordiskt informationskontor och Norden i Fokus i samarbete med Nordiska Folkhögskolan
Kontaktperson: Louise Herzberg
E-post: louise.hertzberg@nordicwelfare.org
Tel: (+46) 733 27 69 90

15.30 - 16.00 Förbundsstaten Norden:
Pressmöte

Lokal: Nordiska Folkhögskolan

Arrangör: Nätverket Forum Norden
Kontaktperson: Johan Lindblad
E-post: skandinavist@gmail.com
Tel: +45-24699451

12.00 - 16.00 Provkör elbilar! 
Flera olika modeller av elbilar finns på Gamla torget i Kungälv.
Sker i samarbete med Kungälv Energi, Kungälvs kommun och lokala bilföretag

Vernissage "I skogen finns en glänta som bara kan hittas av den som går vilse".
Mimers Hus, Konsthallen
Konstnärerna Monica Funck och Lolo Funck Andresson medverkar.
Kl 15.00

Arrangör: Kungälvs kommun
Kontaktperson: Åsa Tollbom
E-post: asa.tollbom@kungalv.se
Tel:  0303-23 82 15

Skulptur så in i Norden. Skulpturpromenad med nordiska konstnärer, guidad promenad genom Kungälvs centrum, start Mimers Hus 

Arrangör: Kungälvs kommun
Kontaktperson: Åsa Tollbom
E-post: asa.tollbom@kungalv.se
Tel:  0303-23 82 15

17.15, Gamla torget.  Blomsterutställningen Nordiskt ljus 25-årsjubilerar och presenteras av trädgårdskonsulenten och designern Mona Holmberg.