Torsdag 5 juni: Gemensamma band.

Den 5 juni firar danskarna Grundlovsdag, nästan som en nationaldag. Dagen ses som ett firande av den danska demokratin och på många platser sker politiska tal utifrån aktuella frågeställningar. Idag är temat för Mötesplats Norden det som förenar Nordens länder – och det som ännu inte förenar. Med utgångspunkt från det gemensamma kulturarvet diskuteras hur potentialen i kulturarvsturism bättre kan utnyttjas. Stor potential för utveckling finns också på sträckan Olso - Köpenhamn, där kapaciteten är kraftigt begränsad avseende transport av gods och passagerare på järnväg. Men möjlighet finns att skapa en region i världsklass! Det finns också spännande projektresultat att presentera för E6:an, som snart kan få en bättre infrastruktur för laddningsfordon.

Arrangemang som endast riktar sig till inbjudna

5 juni - Danmarks Grundlovsdag! Firande på Bohus fästning i regi av Kgl. Dansk Generalkonsulat samt Danske Bank.

Så in i Norden bra! Hur står sig den nordiska ekonomiska modellen i en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld? Det reder Danske Banks chefsekonom Roger Josefsson ut.

Kontaktperson för obligatorisk anmälan:
Ann-Louise Eriksson, E-post:
ann-louise.eriksson@danskebank.se

En skandinavisk storregion i världsklass!
Nästan hälften av Skandinaviens drygt 19 miljoner människor bor längs sträckan Köpenhamn–Göteborg–Oslo. Projektet The Scandinavian 8 million city har utformat ett förslag till hur en moderniserad järnvägskorridor för passagerare och gods kan finansieras och byggas för att skapa en region i världsklass!

”Hur får vi till en gränsöverskridande nordisk infrastrukturplanering och hur genomför vi den rent ­praktiskt” är ett av dagens huvudämnen.

Politiker från Norge, Sverige och Danmark är inbjudna, samt ledande företrädare från näringslivet och den akademiska världen. Värdar på förmiddagen är Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande (VGR).

Arrangör: EU-projektet The Scandinavian 8 million city
www.8millioncity.com
Kontakt: Camilla Lundén
Mobil: 076-941 44 39
E-post: camilla.lunden@vgregion.se

alternativt
Anna Hammarbäck
Tel direkt: +46 (0)31 367 62 19

Ecoast - en gränsregion för elfordon
ECOAST är ett projekt som syftar till att snabba på utbyggnaden av elladdinfrastrukturen i Västra Götaland, med ett fokus på områdena kring E6 mellan Göteborg och Oslo. Uppdraget formulerades ursprung-ligen av infrastrukturministrarna i Sverige och Norge och är nu slutfört.

Tillsammans med norska partners i Östfold satsar man nu på att skapa världens främsta gränsregion kring el och biogas! Samarbetet har bl a bedrivits inom INTERREG-projektet Infragreen.

Passa på att provköra publika aktiviteter med laddfordon under Mötesplats Norden. Hela programmet finns här!

Arrangör: Ecoast
Kontaktperson: Jakob Lagerkrantz
E-post: jakob@equest.se
Tel: +46-(0)708-173 808

Heldagsseminarium om konst, kulturarv och tillväxt.
Hur kan offentliga aktörer samarbeta bättre? Hur ökar man förädlingsvärdet inom kulturarvs-turism? Och hur kan satsningar på kulturarvet tydliggöras som regionutvecklingsprojekt?

Frukostseminarium om konst och kulturarv under ledning av Hasse Persson, Strandverket konsthall.
Arrangörer: Bagahus AB i samarbete med Kungälvs kommun

Guidad skulpturpromenad i centrala Kungälv, "skulptur så in i Norden" 
Ingemar "LoLo" Funck Andersson

Bohus fästning utvecklas 2010-2020: 
Mot ett ledande skandinaviskt centrum för kulturturism!

Maria Hallberg, Statens Fastighetsverk Cina Gasparini, Bagahus AB.

INTERREG-projektet CHARTS. Hållbar utveckling av europeiska besöksmål.
Tomas Olsson, Västra Götalandsregionen

Kulturarvet - ett sätt att hantera förändring
Karolina von Mentzer, länsantikvarie
Mikael Cullberg, internationell sekreterare
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Publika arrangemang
med föranmälan

Publika arrangemang
utan föranmälan

Bohus fästning öppen för besök
Guidningar enligt schema

13.00-13.20 Grönländsk identitet efter den danska kolonisationen. Föredrag på Bohus fästning med Louise Hollerup, Nordiska Folkhögskolan. Ingår i entrébiljetten.

10.00-19.00 Kungälvs kyrka öppen för besök.

Guidningar kl 11.00 och 15.00
12.00 lunchmusik och bön, tema dansk orgelsmusik

19.00 Nordisk musik
Kungälvs kyrkas kammarkör framför nordisk musik under ledning av Lena Brattgård.

12.00 - 16.00 Provkör elbilar! 
Flera olika modeller av elbilar finns på Gamla torget i Kungälv.
Sker i samarbete med Kungälv Energi, Kungälvs kommun och lokala bilföretag

Stenkällaren

17.00 Hotell Fars Hatt öppnar upp Stenkällaren! Här finns god dryck och läckra smörgåsar till försäljning.

Välkommen!

Trädgårdsvandring med historia 17.30
Kungälvs gamla centrum runt torget, har ett mycket gynnsamt läge för bl. a.
frukt- och bärodling. Redan Linné uppmärksammade trädgårdarna på Västra Gatan, när han besökte Kungälv . På 1920- talet gick det bussresor till Trädgårdsstaden Kungälv. Följ med på en guidad vandring till några av de gamla trädgårdar, som finns idag.

Start: Vid Trekungastenen på Fästningsholmen, avslutning i Bergfeltska Trädgården

Pris: 50 kr för vuxna, 20 kr för barn. Biljett löses på plats.

Arrangör: Kungälvs trädgårdsförening
Kontakt: Sonja Dahlberg
E-post: dahlberg.sonja@telia.com

Ragnhildsholmen - Nyklaborg

Nyklaborg var på sin tid Norges sydligaste utpost och spelade en stor politisk roll i norsk och svensk historia. Ragnhildsholmen är också känt för sin rika flora och fågelliv.

Plats: Vid ruinen på Ragnhildsholmen Tid: Kl 18.00
Avgift: Vuxen 70 SEK, 7-16 år 30 SEK
Ingen föranmälan krävs

Arrangör: Bohusläns Guider, guide Eva Lagerman
E-post: info@bohuslanguide.se
www.bohuslanguide.se

Nordisk konst
Mimers Hus, Konsthallen

Arrangör: Kungälvs kommun
Kontaktperson: Åsa Tollbom
E-post: asa.tollbom@kungalv.se
Tel:  +46 (0)303-23 82 15